MiserArt – strefa kreatywna w labiryncie wykluczenia powstała w październiku 2014 r. w ramach partnerstwa Fundacji Homo Sacer z Kołem Wrocławskim Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta; mieści się w starej oficynie przy ul. Cybulskiego 35 A na wrocławskim Nadodrzu. W miejscu tym działają pracownie: sitodruku, dizajnu upcyklingowego, chleba oraz pracownia streetworkingu z ulicznym ambulatorium. Główna sala łączy funkcje galerii, sceny teatralnej i koncertowej, tutaj organizowane są spotkania i eventy dla szerokiej publiczności.

MiserArt to eksperyment odwołujący się do założeń ekonomii społecznej, w którym osoby w kryzysie bezdomności stają się współudziałowcami biznesowymi.

Stawiamy na design prowokujący do estetycznej transgresji i otwarcia na codzienny rozwój umiejętności, czyniąc z prozy życia doznania artystyczne. MiserArt jako przedsiębiorstwo społeczne angażuje w proces powstawania produktów osoby, dla których doświadczenia estetyczne czy kulturowe przestały być dostępne, a codzienny recykling stanowił jedyne źródło skromnych dochodów. Tym samym nasze produkty poza wartością stricte artystyczną zyskują wrażliwy wymiar.

W procesie

Materiały

Twórcy

To my, osoby z doświadczeniem bezdomności oraz streetworkerzy; niektórzy z nas są artystami, inni przyjaciółmi zaangażowanymi w świat nas otaczający.

Staramy się rozbudzić w osobach bezdomnych i w nas samych, świadomość estetyczną na tyle dojrzałą, by stawać się twórcami. Chcemy przestrajać aestetyczną codzienność, prowokując wyobraźnię do kreatywnego rozwoju. Nie zmieniamy drugiego człowieka, lecz jego otoczenie. Przez spotkania i codzienną uważną relację uwalniamy osoby z doświadczeniem bezdomności od wykluczających je etykiet.

Kontakt

Jeśli interesuje Cię któryś z naszych przedmiotów, myślisz o podjęciu współpracy przy projekcie, lub udziale w warsztatach, albo po prostu chcesz porozmawiać z nami o tym co robimy,


napisz do nas, zadzwoń i odwiedź nas w naszej pracowni!